Aktualno Trendi 

Meira Hot: “Odnos do živali je ogledalo vseh nas”

“Odnos do živali je ogledalo vseh nas. Zato tudi vsi skupaj in vsak posebej nosimo odgovornost – ko smo še vedno priča alarmantnim prizorom mučenih živali – narediti vse, kar je v naši moči, da se živali zaščiti pred takšnimi dejanji. Ne gre več za klišejske opredelitve ali imamo živali radi ali ne, ne gre več za žal še vedno pogosto videna dejanja prestiža, kdo je bolj ali manj zaslužen za večjo zaščito živali, kdo bolj glasen v besedah: živali je treba zaščititi. Ob vsem kar vemo, vidimo in na kar nas opozarjajo društva za zaščito živali gre danes samo še za dejanja! Kot poslanci, ki imamo v rokah škarje in platno pri spreminjanju zakonodaje, je edino prav, da to problematiko naslovimo konkretno, z zakonskimi spremembami. Komu zvoni? Vsem nam. In živalim, ki nimajo svojega glasu, le trpljenje ob nevednosti, žal tudi aroganci in brezbrižnosti, ki jih moramo v čim večji meri prav s potrebnimi spremembami  področne zakonodaje nemudoma ustaviti,” je ob vložitvi novele Zakona o zaščiti živali zapisala poslanka, mag. Meira Hot.

Kot smo včeraj že poročali, gre poslanki Socialnih demokratov in podpredsednici Državnega zbora mag. Meiri Hot ter njenemu velikemu angažmaju gre pripisati največji delež zaslug za potrebne zakonodajne spremembe s področja zaščite živali v prejšnjem mandatu, ko je bila sprejeta sprememba Stvarnopravnega zakonika, po kateri živali niso več tretirane kot stvari, temveč živa bitja. Sprejete so bile tudi spremembe Zakona o zaščiti živali, s katerimi se je določilo prepoved izvršbe na hišne ljubljenčke in druga določila v prid večje zaščite živali. Navkljub potrebnim, a še vedno nezadostnim zakonodajnim spremembam, pa poslanka Hot, s poslanskimi pobudami in vprašanji, pristojna ministrstva še vedno opozarja na številne zakonske manjke, ki še vedno odražajo tragične podobe zapuščenih, mučenih in trpinčenih živali, o čemer poročajo mediji in na katere opozarjajo društva za zaščito živali.

Novela določa ustanovitev centralnega zavetišča za živali, predvsem za odvzete rejne in domače živali, saj jih trenutno ni mogoče namestiti nikamor in so prepuščene dobri volji prostovoljcev. Novela zakona tudi uvaja popolno prepoved privezovanja psov na verige, jeklenice in druge oblike priveza, ki bi psom omejevali prosto gibanje, prepoveduje zadrževanje ter nastanitev živali v premajhnih prostorih brez možnosti prostega gibanja, ki ga posamezna žival potrebuje ter podeljuje pristojnost društvom v javnem interesu, da lahko ta, v primeru ugotovljenih kršitev zakona, živali začasno ali trajno odvzamejo lastniku.

Novela zakona še določa, da se stroški oskrbe živali v zavetiščih porazdelijo po načelu, da 50% stroškov krijejo občine oziroma imetniki zavetišč, 50% pa država oziroma resorno ministrstvo, po preteklih treh mesecih od nastanitve živali v zavetiščih pa stroške oskrbe živali v zavetišču v celoti prevzame država. Novela ureja tudi položaj terapevtskih živali.

Predlagane rešitve v noveli Zakon o zaščiti živali so Socialni demokrati poslali v koalicijsko usklajevanje pristojnemu ministrstvu ter koalicijskima partnericama.

 

 

 

Sorodni članki