Aktualno Gospodarstvo 

Gospodarska klima se je maja dodatno poslabšala

Razpoloženje v gospodarstvu upada že od decembra. Vrednost kazalnika gospodarske klime je maja na mesečni ravni upadla za 0,2 odstotne točke, na medletni ravni pa za 5,5 odstotne točke na -2,9 odstotne točke. Glede na april je imel največji negativni vpliv kazalnik zaupanja v trgovini na drobno, glede na lanski maj pa v predelovalnih dejavnostih.

 

Kot so danes objavili v državnem statističnem uradu, so imeli negativen vpliv na razpoloženje v gospodarstvu v tekočem mesecu v mesečni primerjavi kazalniki zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke) ter v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu (v obeh primerih za 0,1 odstotne točke).

Pozitivno pa sta medtem na spremembo vplivala kazalnika med potrošniki (za 0,2 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke).

V medletni primerjavi so na nižjo vrednost kazalnika, ki meri razliko med deležem anketiranih delodajalcev, ki pričakujejo izboljšanje razmer, in deležem delodajalcev, ki pričakujejo poslabšanje, vplivali štirje od petih kazalnikov zaupanja.

Najbolj negativno je vplival kazalnik v predelovalnih dejavnostih (za 4,4 odstotne točke), sledili so kazalniki v trgovini na drobno (za 0,7 odstotne točke), gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke) in storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke).

Po drugi strani je imel kazalnik zaupanja med potrošniki rahlo pozitiven vpliv (za 0,3 odstotne točke).

Statistični urad je danes objavil tudi rezultate raziskave Poslovne tendence, ki natančneje meri zaupanje po posameznih sektorjih.

V predelovalnih dejavnostih je bila vrednost kazalnika zaupanja maja enaka kot v prejšnjem mesecu. V primerjavi z lanskim majem in dolgoletnim povprečjem pa je bila nižja za 11 oz. devet odstotnih točk.

Izboljšal se je kazalnik pričakovana proizvodnja, in sicer za štiri odstotne točke, poslabšala pa sta se kazalnika zaloge končnih izdelkov in skupna naročila, pri čemer je vsak nazadoval za tri odstotne točke.

V trgovini na drobno se je kazalnik zaupanja na mesečni ravni znižal za štiri odstotne točke, na medletni ravni pa za 14 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja je bil še vedno višji za eno odstotno točko.

Vrednost kazalnika zaupanja se je znižala predvsem zaradi kazalnika prodaje, ki je na mesečni ravni upadel za 12 odstotnih točk.

V gradbeništvu so statistiki prav tako zaznali znižanje kazalnika zaupanja. V mesečni primerjavi je upadel za tri odstotne točkev v medletni pa za 12 odstotnih točk. Po drugi strani je bil za 21 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja.

Na mesečno znižanje sta vplivala oba kazalnika zaupanja – skupna naročila in pričakovano zaposlovanje, pri čemer se je prvi znižal za štiri odstotne točke, drugi pa za dve odstotni točki.

V storitvenih dejavnostih pa se kazalnik zaupanja glede na april ni spremenil, medtem ko je glede na lanski maj nazadoval za eno odstotno točko. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bil še vedno višji za sedem odstotnih točk.

Kazalnika pričakovano povpraševanje in poslovni položaj sta se izboljšala za sedem oziroma za eno odstotno točko, kazalnik povpraševanje pa se je poslabšal za sedem odstotnih točk.

Vir: STA

Sorodni članki