Aktualno Gospodarstvo 

HSE državi že vrnil prvih 100 milijonov evrov

Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki ga je država decembra dokapitalizirala s 492 milijoni evrov, je vrnil prvih 100 milijonov. Glede na trenutno oceno poslovanja bo HSE letos vrnil 242 milijonov evrov od skupaj 492 milijonov evrov, kot je bilo tudi načrtovano, so sporočili iz SDH.

“Zagotovitev potrebnih finančnih sredstev skupini HSE v letošnjem letu izkazuje pozitivne rezultate, zato je Slovenski državni holding (SDH) v ponedeljek sprejel sklep o vračilu prvega dela sredstev iz naknadnih vplačil kapitala,” so navedli v SDH.

V Holdingu Slovenskih elektrarn so v ločenem sporočilu za javnost dodatno pojasnili, da je poslovodstvo HSE, ki ga sestavljata generalni direktor Tomaž Štokelj in poslovni direktor Uroš Podobnik, uspešno saniralo likvidnostne težave, ki so družbo zaradi izpada lastne proizvodnje in močnega porasta cen zaradi ruske invazije v Ukrajini pestile lani.

“Poslovanje HSE letos je dobro, proizvodnja električne energije je nemotena in zanesljiva ter celo presega zastavljene načrte,” zagotavljajo v HSE.

Kot poudarjajo, poslovodstvo HSE veliko truda vlaga v optimizacijo poslovanja in izboljšavo procesov, mnogo večjo pozornost pa namenjajo obvladovanjem tveganj iz naslova proizvodnje električne energije. “Ocenjujemo, da bo letošnje poslovanje skupine HSE bistveno boljše od lanskega in če ne bo večjih pretresov, tudi eno najboljših v zgodovini skupine HSE,” je poudaril Štokelj.

SDH, ki je decembra 2022 družbi HSE odobril naknadno vplačilo kapitala za premoščanje izrednih likvidnostnih razmer v višini 492 milijonov evrov, je družbo konec februarja letos zavezal k vračilu prvega dela teh sredstev, pri čemer bo natančna dinamika vračil odvisna od poslovnih okoliščin in razmer na energetskih trgih s ciljem zagotoviti stabilnost poslovanja skupine HSE in gospodarno upravljanje s sredstvi.

Štokelj je izrazil zadovoljstvo, da so upravičili zaupanje lastnika, ki je družbi HSE z naknadnim vplačilom kapitala omogočil hitro in učinkovito reševanje začasnih likvidnostnih težav. “Odločitev, da nam pomaga finančno premostiti razmere, v katerih smo se zaradi zunanjih okoliščin znašli lani, se je izkazala za premišljeno in upravičeno. Ne nazadnje je skupina HSE največji proizvajalec električne energije v Sloveniji ter steber zanesljive oskrbe gospodarstva in gospodinjstev z električno energijo,” je poudaril prvi mož HSE.

O datumu vračila drugih sto milijonov evrov naknadnega vplačila kapitala bo SDH v vlogi ustanovitelja HSE odločil v tretjem letošnjem četrtletju.

SDH je sicer v ponedeljek sprejel tudi sklep o najavi vračila dodatnih 42 milijonov evrov, pri čemer bo natančna dinamika tega vračila določena s posebnim sklepom ob upoštevanju proizvodnih in tržnih razmer ter drugih poslovnih okoliščin, ki lahko vplivajo na stabilnost poslovanja skupine HSE.

“SDH bo ob upoštevanju prihodnjih tržnih razmer in uspešnosti poslovanja skupine HSE še naprej zasledoval cilj, da se celotni znesek naknadnih vplačil kapitala vrne ustanovitelju do konca leta 2024,” so v SDH še zapisali v sporočilu za javnost.

V HSE pa so še zapisali, da skupina začenja obsežen investicijski cikel skladno z zastavljeno vizijo nosilca zelenega prehoda države. “Vsi naši načrti so usmerjeni v razvoj skupine HSE in investicije v obnovljive vire energije, pravzaprav celostnega trajnostnega preboja slovenske energetike, ob hkratni stalni skrbi za zanesljivost proizvodnje in dobave električne energije končnim odjemalcem,” je še navedel Štokelj.

Vir: STA

Sorodni članki