Aktualno 

Po vetu poslanci vnovič potrdili novelo zakona o izvrševanju proračunov

Državni zbor je pred ponovnim odločanjem o noveli zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 opravil še eno razpravo o rešitvah, ki jih je maja že potrdil, a je državni svet nanje sprejel veto. Argumenti podpornikov in nasprotnikov ostajajo enaki. Po razpravi so poslanci novelo potrdili z glasovi 51 poslancev koalicije in narodnosti.

Državni svetnik Mitja Gorenšček, sicer izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, je ponovil, da se svetniki se ne strinjajo z vlado, da je v zadostni meri poskrbela za gospodarstvo v energetski krizi in da se zato proračunska rezerva lahko zmanjša. Ne strinjajo se z načrti za nižjo realizacijo sredstev iz proračuna EU, nasprotujejo višini povprečnine za občine, saj menijo, da je prenizka, ter se ne strinjajo z zimskim letnim dodatkom za upokojence.

“Državni svet sicer pozitivno ocenjuje prizadevanja vlade za zniževanje odhodkov proračuna in nižji proračunski primanjkljaj, vendar izraža nestrinjanje z odločitvijo o znižanju proračunske rezerve, katere sredstva so bila v pretežni meri namenjena pomoči gospodarstvu zaradi razmer na trgu energentov. Državni svet opozarja na napačno razmišljanje, da so bili dosedanji ukrepi na tem področju zadostni,” je dejal Gorenšček.

Vlada bi morala po mnenju državnega sveta pomoč nameniti velikim porabnikom energentov in s tem zaščiti delovna mesta in povečati proračunske prihodke skozi davke in prispevke. Opozoril je, da lani dogovorjena višina povprečnine zaradi spremenjenih razmer v luči energetske krize in inflacije ter posledično višjih stroškov delovanja javnih zavodov ne zagotavlja kritja dejanskih stroškov občin.

Minister za finance Klemen Boštjančič je dejal, da se rezerva za pomoč gospodarstvu znižuje in se prilagaja okoliščinam, ki so na trgu energentov bistveno manj nepredvidljive, kot so bile pri pripravi proračuna za letos. Pomoč je predvidena z ukrepi za gospodarstvo tudi prihodnje leto, pozitivne učinke na gospodarstvo pa bo imela po njegovem tudi raven izdatkov za investicije, razvojne spodbude ter povratne in nepovratne finančne spodbude.

Glede povprečnine je dejal, da se občinam lahko zagotavljajo dodatna sredstva iz proračuna, da sta bila pri sklepanju dogovora o njeni višini upoštevana lani dogovorjen dvig plač in inflacija ter da občinam pomagajo ukrep za omejitev cen energije in drugi protidraginjski ukrepi. Glede dodatka upokojencem pa je dejal, da ne gre za socialni transfer, ampak za dodatek tistim, ki so v delovnoaktivni življenjski dobi plačevali višje prispevke kot ostali. “To pomeni, da ukrepa ni mogoče razširiti na druge skupine prebivalstva,” je pojasnil.

Opozicija nasprotuje

Koalicija se strinja z vlado, opozicija pa z državnim svetom. Monika Pekošak iz Svobode je spomnila, da so bili vsebinski popravki narejeni z rebalansom proračuna in da danes odločajo o zakonu o izvrševanju proračunov, ki se spreminja v manjšem obsegu, v določenem delu so spremembe predvsem tehnične narave zaradi spremenjene terminologije, ki izhaja iz predpisov EU.

“Razmere se umirjajo, a nam za ovratnik že diha fiskalno pravilo,” je dodala Tatjana Greif iz Levice in dodala, da v prihodnje v Levici pričakujejo več solidarnih in progresivnih ukrepov, ki bodo zagotovili nove proračunske prilive z vrha, ne socialnomaterialnega dna. Soniboj Knežak iz SD je opozoril, da svetniki ponavljajo argumente, ki so postali že stalnica. Gre za tehničen zakon, o izpostavljenih vsebinah pa bi bilo treba govoriti ob odločanju o proračunih.

Rado Gladek iz SDS je opozoril, da vlada s predlogom ni sledila dejanskim potrebam ljudi in občin ter spomnil na neuspeh njihovih predlogov dopolnil, s katerimi bi dvignili povprečnino in dodatek za upokojence. Noveli je tako vnovič odrekel podporo.

Tudi v NSi so napovedali, da je ne bodo podprli. Kot je povedal Jernej Vrtovec, vlada priznava, da pri črpanju evropskih sredstev, zlasti iz sklada za okrevanje in odpornost, prihaja do zamud, ne pove pa, zakaj. Glede povprečnine je ocenil, da imamo proračun, ki ne naslavlja problematike lokalne samouprave in stroškov, ki jih ta ima.

Po razpravi so poslanci novelo vnovič potrdili, in sicer z glasovi 51 poslancev koalicije in narodnosti, proti je bilo 28 poslancev SDS in Nsi.

Vir: STA

Sorodni članki