Trendi 

OSEBNA ŠTEVILA OTROK IN VZGOJA

S števili rojstnega datuma se lahko poigramo tudi v vzgojne namene. Z njimi določamo položaj očeta in matere pri vzgoji, izberemo prave  vzgojne metode in razumemo procese pri otroku v vsakem razvojnem obdobju. Pri otroku upoštevamo osebna in obdobna števila v njegovih izračunih  (ime in priimek ter rojstni datum, tekoče leto), da dobimo natančne smernice za njegov razvoj. Numerologija nam lahko zelo pomaga, če imamo otroka, ki je v težavnem obdobju, ali pa nas zanima, kako ga najbolje usmeriti v popoln izkoristek njegovih potencialov.

Za hitro orientacijo smo vam pripravili preprost način za izračun števila življenjske poti in nekaj kratkih opisov numeroloških tipov.  Seštejemo dan, mesec in letnico rojstva otroka. Primer: Seštejemo datum rojstva po številih (19. 11. 2012 = 2042); Nato seštejemo števila 2 + 0 + 4 + 2 = 8; poiščemo OSMICO med opisi spodaj.

ENKE so junački, ki imajo radi, da se vse dogaja po njihovem. Včasih malce slabo slišijo, ker delujejo v lastnem idejnem svetu in se znajo zelo zatopiti v lastne misli. V vzgoji jim moramo dajati kratka in jasna navodila. Bistveno je, da pri njih krepite vztrajnost.

DVOJKE so nežni, intuitivni otroci, ki imajo radi okrilje matere. Znajo razviti potrpežljivost in težko prenašajo hrup. Ko se zaigrajo, jih ne motite s prekinjanjem njihovega miselnega toka. Pomembni so jim odnosi z ljudmi. Znajo biti zelo natančni in potrebujejo občutek varnosti.

TROJKE so sončki, ki včasih hitro menjajo razpoloženje. V sebi imajo željo po ugajanju. Potrebujejo  točno določene meje in naučiti jih moramo upoštevanja drugih. Zgodaj jih je treba vključiti v ustvarjanje (petje, ples, risanje …).

ŠTIRICE zahtevajo izpolnitev izrečenih obljub. Če so prizadeti, dostikrat navznoter obrnejo žalost in navzven jezo. V mirnem okolju se pogovorimo z njimi in jih vzpodbujajmo, da nam pomagajo pri delu z rokami.

PETICE so mali učenjaki, ki jim moramo dopustiti, da povedo vse o tem, kar razmišljajo, pa če je še tako čudno. Ne prekinjajmo njihovega govora, temveč jih navajajmo na pravila in doslednost, ker so malce nagnjeni k odlašanju in zamujanju. Taki otroci potrebujejo ljubečo rutino.

ŠESTICE so strastni, ustvarjalni, družabni in ni jim vseeno za prijateljčke. Negujmo to senzibilnost za okolico. Družina jim je zelo pomembna. Radi imajo harmonične odnose. So pravzaprav veseljaki, ki so v družbi priljubljeni. Pustimo jim njihovo estetiko oblačenja, čeprav bo morda pred časom.

SEDMICE potrebujejo čas za odločitve. To so otroci, ki lahko imajo težave pri javnem odgovarjanju na vprašanja, manj pa pri pisnih testih, kjer se jim ni treba izpostaviti. Pohvalite jih. Zaposlite jih z miselnimi igrami ali gibanjem v naravi.

OSMICE imajo zgodaj razvite potenciale in samozavest. To so otroci z močno voljo. Vzpodbujajte jih v skrbi za druge. Bodite dosledni. Ne prenesejo krivic. Znajo biti zelo urejeni otroci, ki zahtevajo red tudi od staršev in postavljajo zelo odrasla vprašanja.

DEVETKE so mali ljubitelji žive in nežive narave, ki potrebujejo malce več vzpodbude. Znajo pa biti strastni v domišljiji.  Radi rešujejo izgubljene živali ali pa so vitezi v domišljijski igri. Pustite jim nastopati in s tem krepite njihovo samozavest. Pomembno je, da jim pustimo njihov otroški doživljajski svet.

 

Blanka Pušnik, numerologinja

Sorodni članki